background
Witaj na stronie GZEAS w Gminie Liszki


Do obsługi finansowo – księgowej placówek oświatowych powołano odrębną jednostkę organizacyjną pod nazwą: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół (GZEAS)

Gminnym Zespołem Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Liszkach kieruje: Dyrektor Anna Maślanka

Dowiedz się więcej