background

150 000,00 zł dla Gminy Liszki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r.

Dodano: 09.07.2021


Gmina Liszki w VI 2021 r. pozyskała rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. w module V na łączną kwotę 150 000,00 zł, która obejmuje dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych tj. biologia, geografia, chemia i fizyka w publicznych szkołach podstawowych.


Wnioskiem objęte zostały 2 szkoły podstawowe z terenu Gminy Liszki: Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Jeziorzanach i Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego w Rącznej.


Łącznie do 2021 r. wszystkie szkoły, dla których Gmina Liszki jest organem prowadzącym otrzymały ww. wsparcie finansowe z budżetu Państwa.