background

23 czerwca 2022 roku w Szkole Podstawowej w Morawicy odbyło się uroczyste zakończenie roku i pożegnanie dla uczniów z Ukrainy uczęszczających do oddziałów przygotowawczych

Dodano: 30.06.2022

Dzień przed ogólnopolskim zakończeniem roku szkolnego, dzieci z Ukrainy, które uczęszczały do oddziałów przygotowawczych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Morawicy miały swoje własne zakończenie, na które zaproszeni zostali wszyscy nauczyciele uczący w oddziałach, władze szkoły, przedstawiciele lisieckiego GZEAS-u oraz rodzice uczniów.  Po inauguracji i przemówieniu Pana Dyrektora Zbigniewa Pawłowskiego, które dotyczyło wyzwań, jakie postawiła nowa sytuacja przed uczniami z Ukrainy, ale i przed polskimi szkołami oraz nauczycielami, nastąpiło uroczyste wręczenie zaświadczeń o uczęszczaniu do oddziału przygotowawczego, a także przekazanie dyplomów za konkursy szkolne, w których uczniowie chętnie brali udział przez ostatnie trzy miesiące. Następnie dzieci z klas starszych zaprezentowały niezwykle wzruszający program artystyczny: specjalnie dla zebranych gości zatańczyli przepięknego walca oraz wręczyli kwiaty swoim nauczycielom.

 

Pani Wenera Kashpurenko, która wspierała nauczycieli w opiece nad dziećmi w imieniu uczniów oraz ich rodziców podziękowała szkołom oraz mieszkańcom gminy Liszki za pomoc, jaką udzielono przybyłym z Ukrainy rodzinom. Na koniec, podziękowania oraz życzenia dla uczniów złożyła Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Liszkach Pani Anna Maślanka. 

 

Spotkanie było wyjątkowe, a wielu zaproszonych nie kryło łez! Podopieczni, żegnając się z nauczycielami, z którymi zdążyli się już bardzo zżyć, robili sobie pamiątkowe zdjęcia i wymieniali się kontaktami. Po uroczystości dzieci szybko pobiegły do koleżanek i kolegów z polskich klas, gdyż tam właśnie zawiązały się prawdziwe przyjaźnie, a bariera językowa nie jest już dla nich żadną przeszkodą!