background

Akcja zbierania nakrętek w szkołach, oddziałach przedszkolnych i przedszkolu zostaje wydłużona do końca maja 2021 r.

Dodano: 19.02.2021

Z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół w związku z epidemią koronawirusa akcja zbierania nakrętek w szkołach, oddziałach przedszkolnych i przedszkolu zostaje wydłużona do końca maja 2021 r.

Po zakończeniu akcji każda szkoła, oddział przedszkolny i przedszkole, uczestniczący w zbiórce, otrzyma od Wójta Gminy Liszki atrakcyjne nagrody. Nagrody będą dostosowane do ilości zebranych nakrętek w poszczególnych placówkach.


Celem konkursu jest:

  • zbiórka nakrętek dla chorych, POTRZEBUJĄCYCH dzieci,
  • propagowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży,
  • finansowanie leczenia, rehabilitacji, bądź specjalistycznego sprzętu medycznego dzieciom niepełnosprawnym.


Zachęcamy do zbierania nakrętek i pomagania!