background

Bezpłatne zajęcia na basenie również dla uczniów klas IV i VII – przedłużony termin składania deklaracji uczestnictwa

Dodano: 25.11.2021

Wójt Gminy Liszki ogłasza nabór uczniów klas IV, V, VI i VII szkół podstawowych Gminy Liszki na zajęcia nauki i doskonalenia pływania.

Zajęcia finansowane są w 100% z budżetu Gminy Liszki. Rodzic nie ponosi żadnego kosztu.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona w terminie:

od dnia 22 listopada 2021 r. do dnia 26 listopada 2021 r.

Miejsce realizacji projektu:

Ośrodek Sportu i Rekreacji Fundacji im. ks. Siemaszki w Piekarach

Kryta pływalnia w Centrum Edukacyjnym Radosna Nowina 2000

Piekary 2, 32-060 Liszki

Cel projektu:

 • nauka pływania, która zrealizowana zostanie w grupach, w ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem dla tego typu zajęć, w formie zjazdów;
 • nabycie podstawowych umiejętności pływania;
 • wzrost bezpieczeństwa uczniów poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z basenów i w okresie letnim z akwenów wodnych;
 • poprawa kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów;
 • zachęcenie do aktywnych form spędzania wolnego czasu, stwarzając tym samym szansę dla rozwoju sportowych talentów;
 • upowszechnianie kultury fizycznej, służące między innymi integracji społecznej w oparciu                            o wartości niesione przez kulturę fizyczną i sport;
 • szkolenie w wymiarze 20 zajęć (45 – minutowych) dla każdego uczestnika;
 • zapoznanie uczestników zajęć z podstawowymi zasadami bezpiecznego zachowania się na basenach oraz akwenach wodnych.

W ramach projektu, uczniowie będą mieli zagwarantowany:

 • wynajem obiektu,
 • instruktorów,
 • opiekę w czasie transportu,
 • transport od miejsca zbiórki do miejsca realizacji zajęć i z powrotem,
 • ubezpieczenie.

Wszelkich informacji dotyczących projektu udziela  Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Liszkach (GZEAS): 

tel. (12) 256 25 52; 

mail: gzeas@liszki.pl

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

https://www.liszki.pl/wojt-gminy-liszki-oglasza-nabor-uczniow-klas-v-i-vi-szkol-podstawowych-gminy-liszki-na-zajecia-nauki-i-doskonalenia-plywania,art-3620


Zarządzenie Wójta Gminy Liszki:

zarządzenie