background

(Aktualizacja 01.06.2022 r.) Gmina Liszki od dnia 1 kwietnia 2022 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Morawicy, 32-084 Morawica 388, organizuje oddziały przygotowawcze

Dodano: 31.03.2022

Dla uczniów przybyłych do naszej Gminy z Ukrainy, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Morawicy zorganizowano od dnia 1 kwietnia br. dwa oddziały przygotowawcze - jeden dla uczniów klas IV-VI oraz jeden dla uczniów klas VII-VIII. Powstały one z myślą o uczniach przybywających do naszego kraju z Ukrainy. Oddziały przygotowawcze to specjalnie utworzone w szkołach grupy, do których uczęszczają uczniowie nieznający w wystarczający sposób języka polskiego lub mający problemy adaptacyjne, związane ze zmianą środowiska edukacyjnego. Kształcenie uczniów w oddziałach przygotowawczych odbywa się zgodnie z podstawą programową. Treści i metody nauczania są jednak dostosowane do potrzeb i możliwości poszczególnych uczniów. Najwięcej czasu poświęcane jest na naukę języka polskiego, co z pewnością ułatwi wdrożenie uczniów do polskiego procesu edukacyjnego, a ponadto umożliwi szybszą asymilację w polskiej szkole.
 
Dla wszystkich uczniów ukraińskich uczęszczających z poszczególnych miejscowości do oddziałów przygotowawczych, zapewniono również zorganizowany dowóz oraz pomoc nauczyciela znającą język ukraiński, która jako tłumacz jest dla uczniów niezbędna podczas prowadzonych zajęć. 

 

Trasa i godziny dowozu dla uczniów z Ukrainy, zapisanych do oddziałów przygotowawczych:
UWAGA! Godziny odjazdów mogą ulec nieznacznej zmianie. Harmonogramy wyjazdów są na bieżąco aktualizowane.


Harmonogram dowozu - obowiązuje od dnia 1 czerwca 2022 r.