background

Gmina Liszki organizuje bezpłatne zajęcia nauki i doskonalenia pływania dla uczniów

Dodano: 01.12.2021

W dniu 29 listopada 2021 r. odbyły się pierwsze zajęcia nauki i doskonalenia pływania dla uczniów szkół podstawowych z Gminy Liszki z klas IV, V, VI i VIII na krytej pływalni w Centrum Edukacyjnym Radosna Nowina 2000 w Piekarach.

To pierwszy taki projekt, który w 100% finansuje Gmina Liszki z własnego budżetu.

W ramach realizacji projektu każdy uczeń ma zagwarantowanych 10 dwugodzinnych (2 x 45 min.) zajęć na krytej pływalni pod okiem wykwalifikowanych i doświadczonych instruktorów pływania.


Projekt ma na celu:

  • nabycie podstawowych umiejętności pływania;
  • wzrost bezpieczeństwa uczniów poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z basenów i w okresie letnim z akwenów wodnych;
  • poprawa kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów;
  • zachęcenie do aktywnych form spędzania wolnego czasu, stwarzając tym samym szansę dla rozwoju sportowych talentów;
  • upowszechnianie kultury fizycznej, służące między innymi integracji społecznej w oparciu o wartości niesione przez kulturę fizyczną i sport;


W ramach projektu, uczniowie będą mieli zagwarantowany:

  • wynajem obiektu,
  • instruktorów,
  • opiekę w czasie transportu,
  • transport od miejsca zbiórki do miejsca realizacji zajęć i z powrotem,
  • ubezpieczenie.