background

Informacje CKE o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym dla zdających – obywateli Ukrainy

Dodano: 28.03.2022

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała na swojej stronie internetowej informacje o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym dla zdających – obywateli Ukrainy. Materiały są dostępne w języku polskim i ukraińskim.


W dokumentach opublikowanych na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej określono najważniejsze zasady przeprowadzania, w tym dostosowania warunków i form przeprowadzania, w 2022 r. egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego dla zdających, będących obywatelami Ukrainy, których pobyt w Polsce jest uznawany za legalny na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. W udostępnionych materiałach znalazły się także deklaracje przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty i maturalnego. 

Dokumenty opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną zostały przetłumaczone na język ukraiński.

Materiały:

Egzamin ósmoklasisty
Egzamin maturalny