background

Nauka języka polskiego dla nauczycieli oraz pracowników oświatowych z Ukrainy – intensywny kurs Ośrodka Rozwoju Edukacji/ Вивчення польської мови для вчителів та працівників освіти з України - інтенсивний курс Центру розвитку освіти

Dodano: 28.03.2022

Możliwość zapisania się na intensywny kurs języka polskiego na poziomie podstawowym (A1) skierowany dla nauczycieli i pracowników oświaty pochodzących z terenów Ukrainy. Celem projektu jest ułatwienie rozpoczęcia pracy w polskiej szkole w charakterze nauczyciela/pomocy nauczyciela wszystkim zgłaszającym się osobom, które dotychczas pracowały jako nauczyciel lub były związane z oświatą w Ukrainie.


Cel kursu

Kurs organizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji to kolejna propozycja polskiego systemu oświaty związana z kształceniem uczniów oraz aktywizacją nauczycieli z Ukrainy.

Celem projektu jest ułatwienie rozpoczęcia pracy w polskiej szkole w charakterze nauczyciela lub pomocy nauczyciela wszystkim zgłaszającym się osobom, które dotychczas pracowały jako nauczyciel lub były związane z oświatą w Ukrainie. Ukończenie zajęć ułatwi podjęcie pracy w charakterze nauczyciela zarówno w oddziałach klasowych, jak też przygotowawczych.

 

Formuła zajęć

Zajęcia w ramach kursu odbywać się będą codziennie w formie online od poniedziałku do piątku w godzinach 18:30-20:00. Pierwsze zajęcia zostały zaplanowane na 28 marca br. i łącznie będą trwać 6 tygodni, co daje w sumie 60 godzin lekcji merytorycznych. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.

 

Zapisy na kurs 

Aby wziąć udział w przyśpieszonym kursie języka polskiego, należy wypełnić formularz osobowy. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację drogą mailową.

 

Więcej informacji na temat kursu dostępnych na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji.