background

Dodano: 09.07.2021

Pod koniec roku szkolnego 2020/2021 w szkołach podstawowych Gminy Liszki realizowany był Mobilny Projekt Edukacyjny organizowany przez Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie.

 
„Naukowiej” to wyjątkowy projekt edukacyjny dla dzieci i młodzieży realizowany  z wykorzystaniem pokazów popularnonaukowych, które przełamują codzienną rutynę. Animatorzy Cogiteonu w oryginalny sposób zaprezentowali doświadczenia, angażując uczniów do wspólnego działania i zachęcając ich do samodzielnego eksperymentowania.
 
Celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych uczniów małopolskich szkół podstawowych poprzez inspirowanie i zachęcanie do samodzielnego odkrywania piękna nauki.