background

Oświadczenie o kontynuacji kształcenia przez dziecko w ukraińskim systemie oświaty - Заява про проведення навчання дитиною в українській системі освіти

Dodano: 28.03.2022

Dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy, którzy pobierają naukę w przedszkolu lub szkole funkcjonujących w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie podlegają obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, obowiązkowi szkolnemu albo obowiązkowi nauki – należy jednak złożyć stosowne oświadczenie

 

Dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy, którzy wjechali legalnie na terytorium RP w okresie od 24 lutego 2022 r. i którzy pobierają naukę w przedszkolu lub szkole funkcjonujących w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy, nie podlegają obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, obowiązkowi szkolnemu albo obowiązkowi nauki, w rozumieniu ustawy – Prawo oświatowe.


Rodzic lub osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem lub uczniem składa do gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu dziecka lub ucznia oświadczenie o kontynuacji przez dziecko lub ucznia kształcenia w ukraińskim systemie oświaty. Celem realizacji ww. obowiązku należy złożyć oświadczenie o kontynuacji kształcenia przez dziecko w ukraińskim systemie oświaty pobierz wzór oświadczenia.

 

Oświadczenie należy złożyć w Gminnym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Liszkach, 32-060 Liszki, ul. Mały Rynek 18.

 

Pozostali uczniowie kształcą się w polskim systemie oświaty.