background

Podsumowanie projektu „Gmina Liszki jeździ na nartach”

Dodano: 27.01.2022

Gmina Liszki podczas ferii zimowych w 2022 zrealizowała projekt „Gmina Liszki jeździ na nartach” polegający na sfinansowaniu lekcji jazdy na nartach dla dzieci ze szkół podstawowych.


Dzięki programowi zorganizowano 5 kursów nauki jazdy na nartach w wymiarze 20 godzin zajęć dla 100 uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy Liszki, z klas IV-VIII. Szkolenie prowadzili wykwalifikowani instruktorzy licencjonowanej szkoły narciarstwa, na Stoku Narciarskim Czarny Groń, Rzyki – Praciaki.

W ramach projektu, uczestnikom został wypożyczony kompletny sprzęt narciarski, zakupiono karnety, ubezpieczenie oraz zapewniono transport na stok narciarski wraz z opieką.

Projekt został sfinansowany przez Gminę Liszki i był całkowicie darmowy dla uczniów.

Zainteresowanie projektem było bardzo duże. Pierwsze 100 wniosków rekrutacyjnych wpłynęło do nas już pierwszego dnia rekrutacji.

Zajęcia nauki jazdy na nartach odbyły się w okresie ferii zimowych od 17 do 25 stycznia. Udało nam się zrealizować wszystkie zaplanowane zajęcia zgodnie z harmonogramem. Wszystkie zajęcia odbyły się bezpiecznie i bez najmniejszych problemów.

Celem projektu było przede wszystkim nabycie przez uczniów podstawowych umiejętności jazdy na nartach, zaszczepienie w nich pasji do tego sportu, popularyzacja dobrego nawyku jazdy w kasku oraz zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami bezpiecznego zachowania się na stoku narciarskim.

Cel został w pełni osiągnięty, a każdy z uczestników otrzymał certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności narciarskie. Uczniowie są bardzo zadowoleni z wyjazdów. Dostaliśmy wiele podziękowań od rodziców za inicjatywę zrealizowania projektu.

Projekt realizowany przez Gminę Liszki. Całkowity koszt projektu wyniósł 97 149,00 zł.