background

Powierzenie stanowisk dyrektorów szkół podstawowych w Gminie Liszki

Dodano: 13.04.2022

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Liszki Pan Paweł Miś wręczył na kolejną kadencje powierzenia stanowisk dyrektorów szkół na okres od dnia 1 września 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2027 r.

Powierzenia otrzymali:

  • Pani Jolanta Lipiarz – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Cholerzynie
  • Pani Joanna Komorowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Antoniego Sewiołka w Czułowie
  • Pani Grażyna Granda – Dyrektor Szkoły Podstawowejim. Ojca Świętego Jana Pawła II w Jeziorzanach
  • Pani Stanisława Kruk – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kryspinowie
  • Pani Danuta Kawula– Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Liszkach
  • Pani Izabela Witkowska– Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie

 

Wyżej wymieni dyrektorzy zostali wyłonieni jako kandydaci na stanowisko dyrektora szkoły w wyniku przeprowadzonych postępowań konkursowych, które odbyły się w dniach 24 i 25 marca 2022 r.

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!