background

Priorytet 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

Dodano: 05.10.2021

Gmina Liszki w październiku 2021 r. pozyskała wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” na łączną kwotę 33 500,00 zł.


Środki finansowe zostały przyznane następującym szkołom podstawowym:

  • Szkoła Podstawowa im. Św. Matki Teresy z Kalkuty w Cholerzynie
  • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Św. Józefa w Kaszowie
  • Szkoła Podstawowa im.  św. Jana Kantego w Liszkach
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Morawicy
  • Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie
  • Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Piekarach
  • Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego w Rącznej
Dzięki dofinansowaniu zostaną kupione książki oraz elementy wyposażenia do bibliotek szkolnych.