background

Programy ministerialne - środki finansowe dla Gminy Liszki

Dodano: 07.07.2021

Gmina Liszki w ramach programów ministerialnych Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła Plus otrzymała środki finansowe w łącznej wysokości 147 490,86 zł, w tym:

  • 62 643,00 zł w ramach programu Zdalna Szkoła, z których zakupiono 20 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz 6 tabletów wraz z oprogramowaniem.
  • 84 847,86 zł w ramach programu Zdalna Szkoła Plus, z których zakupiono 30 laptopów wraz z oprogramowaniem, 9 pakietów abonamentowych z routerami zapewniającymi dostęp do sieci Internet.

Ponadto z programu Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny - Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych pozyskano środki finansowe o łącznej wartości 74 997,89 zł, które przeznaczone zostały na zakup 26 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz myszami komputerowymi.

Łączna wartość wszystkich programów wyniosła 222 488,75 zł.

Sprzęt wymieniony powyżej został przekazany przez Wójta Gminy Liszki Pawła Miś do wszystkich szkół podstawowych, uwzględniając bieżące potrzeby i deficyty sprzętowe uczniów i nauczycieli.