background

Trwa rekrutacja dzieci do samorządowych oddziałów przedszkolnych i przedszkola w Gminie Liszki

Dodano: 10.02.2022

 • Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego rozpoczyna się 15 lutego 2022 r. -  

szczegóły znajdziecie - http://gzeas.liszki.pl/aktualn...

 • Oddziały przedszkolne oraz przedszkole znajdują się we wszystkich 10 szkołach podstawowych i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Morawicy
 • Do większości oddziałów przedszkolnych mogą uczęszczać dzieci już od trzeciego roku życia
 • Większość oddziałów jest czynna od 7.00 do 17.00
 • Korzystanie z wychowania przedszkolnego jest bezpłatne w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie, a w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, wysokość opłaty wynosi 1 zł za godzinę zajęć, z możliwością obniżenia opłaty na podstawie obowiązujących w gminie przepisów odrębnych
 • Gmina Liszki dopłaca do wyżywienia dzieci - maksymalna dzienna stawka żywieniowa ponoszona przez rodziców wynosi tylko 4 zł dziennie
 • Rodzic nie ponosi dodatkowych opłat za wpisowe do przedszkola

 

Poniżej zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą wszystkich oddziałów przedszkolnych:

 • Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej w Cholerzynie

https://drive.google.com/file/d/1Kg73wEwlMax2X-YtmWg_HB1ggByjpXfW/view

 • Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej w Czułowie

https://www.canva.com/design/DAE3bVqAzgs/76I_3vYNWUnzI6Y84dNPpw/watch?utm_content=DAE3bVqAzgs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutto

 • Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej w Jeziorzanach

https://photos.app.goo.gl/F1sBjgsYkbzMn7MU6

 • Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kaszowie

https://youtu.be/7-v6NU_AdDI

 • Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kaszowie

https://photos.app.goo.gl/4zg1siSz9fsdzKC9A

 • Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej w Kryspinowie

https://youtu.be/ShPYYrU8QBE

 • Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej w Liszkach

https://spliszki-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/dkawula_spliszki_pl/EbaKwnL8CdZBvfqHgQtH-54BSqZxoZOMoif_DQMg3_TGwA?e=asWQE6

 • Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Mnikowie

https://photos.app.goo.gl/xtRsWBQpRYBCm8s67

 • Przedszkole Samorządowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Morawicy

https://drive.google.com/file/d/1mGVUVxge_rPi2AMJmvTaFk6o5xyjhxxD/view

 • Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej w Piekarach

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fwatch%3Fv%3DXXm7QcpA3u0%26feature%3Dshare%26fbclid%3DIwAR2G3tmbTcu55uMCW_X1wtYU3cM_DWO8P0XES04ls7A84e37r-r7nYZePzY&h=AT2Z_YRLkXk074xgaHPRNWDx52Wb053RyeFLZONCbA6rzDp_QmmGOnTmlxhhbDcJbHNis0_OvvdCfbE5LJOYWKFpwZAGA0b4JTw4VXDfCDznvbtqIuV8WOjK1VT355WYmRlWzg

 • Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej w Rącznej

https://photos.app.goo.gl/XpvmpA2u4qVrmy91A