background

Wójt Gminy Liszki objął honorowym patronatem projekt „Forum kadry włączającej województwa małopolskiego”

Dodano: 09.03.2022

Zapraszamy nauczycieli do bezpłatnego udziału w projekcie!