background

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.

Dodano: 03.08.2021

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz
Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół
podstawowych i ponadpodstawowych, które będą obowiązywały od 1 września
2021 r. Jest to zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem jest
bezpieczna oraz higieniczna organizacja zajęć w warunkach epidemii w
nowym roku szkolnym.


Wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Wytyczne zostały opracowane, aby zwiększyć bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli po powrocie do stacjonarnej pracy szkół i placówek oświatowych. Są w nich zawarte rekomendacje o charakterze ogólnym i szczegółowym. W wytycznych podkreślono również, że po długotrwałym okresie nauki zdalnej działania w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego należy łączyć z dbałością o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. 

W zaleceniach ogólnych znalazły się informacje dotyczące dezynfekcji, higieny, wietrzenia, stosowania maseczek ochronnych oraz zachowywania dystansu społecznego. Rekomendowane jest także szczepienie przeciw COVID-19 dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.  

Zalecenia szczegółowe dotyczą:  

  • organizacji zajęć, 
  • higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni,
  • gastronomii,
  • postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników. 


W wytycznych znalazły się także odnośniki do:

  • instrukcji mycia rąk, 
  • instrukcji dezynfekcji rąk,
  • instrukcji prawidłowego zdejmowania maseczki,
  • instrukcji prawidłowego zdejmowania rękawiczek,
  • wykazu produktów biobójczych,
  • zaleceń w zakresie systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych.


Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi.


Więcej informacji znajduje się pod poniższym linkiem:

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych