background

Do obsługi finansowo – księgowej placówek oświatowych powołano odrębną jednostkę organizacyjną pod nazwą: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół (GZEAS)


Gminnym Zespołem Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Liszkach kieruje: Dyrektor Anna Maślanka

Zastępca Dyrektora: Izabela Kozioł

Główny Księgowy: Anna Bijak

Specjalista ds. księgowości: Barbara Trojan 

Specjalista ds. księgowości: Joanna Rubiś

Specjalista ds. ekonomicznych: Kazimiera Ryba 

Specjalista ds. ekonomicznych: Anna Urbaniec 

Specjalista ds. kadr: Małgorzata Korpak 

Specjalista ds. płac: Władysława Tyrka 

Podinspektor ds. płac: Anna Stopa

Pomoc administracyjna: Szymon Wlazło 

Pomoc techniczna: Tomasz Matoga

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr XXVII_294_2016 w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych oraz zmiany statutu

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXVII_294_2016 Rady Gminy Liszki z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych oraz zmiany statutu