background

Do obsługi finansowo – księgowej placówek oświatowych powołano odrębną jednostkę organizacyjną pod nazwą: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół (GZEAS)


Gminnym Zespołem Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Liszkach kieruje: Dyrektor Anna Maślanka

Główny Księgowy: Bijak Anna

Specjalista ds. administracyjnych: Kozioł Izabela

Specjalista ds. kadr: Korpak Małgorzata

Specjalista ds. księgowości: Trojan Barbara

Specjalista ds. księgowości: Rubiś Joanna

Specjalista ds. ekonomicznych: Urbaniec Anna

Specjalista ds. płac: Tyrka Władysława

Podinspektor ds. płac: Stopa Anna

Pomoc administracyjna: Wlazło Szymon

Pomoc techniczna: Matoga Tomasz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr XXVII_294_2016 w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych oraz zmiany statutu

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXVII_294_2016 Rady Gminy Liszki z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych oraz zmiany statutu