background

Do obsługi finansowo – księgowej placówek oświatowych powołano odrębną jednostkę organizacyjną pod nazwą: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół (GZEAS)


Gminnym Zespołem Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Liszkach kieruje: Dyrektor Anna Maślanka

Główny Księgowy: Bijak Anna

Specjalista ds. kadr: Korpak Małgorzata

Specjalista ds. księgowości: Rubiś Joanna

Podinspektor ds. księgowości: Morawska Anna

Specjalista ds. finansowo-oświatowych: Kocot Agnieszka

Specjalista ds. płac: Tyrka Władysława

Specjalista ds. płac: Stopa Anna

Podinspektor ds. administracyjnych: Wlazło Szymon

Specjalista ds. obsługi informatycznej jednostek obsługiwanych: Matoga Tomasz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr XXVII_294_2016 w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych oraz zmiany statutu

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXVII_294_2016 Rady Gminy Liszki z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych oraz zmiany statutu