background

Szkoły:

Lp.

Placówka

Adres

Dyrektor

kontakt

1.

Szkoła Podstawowa im. Św. Matki Teresy z Kalkuty w Cholerzynie

Cholerzyn 205

32-060 Liszki

Jolanta Lipiarz

012 280 60 49

spcholerzyn@poczta.onet.pl

2.

Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie

Czułów 188

32-060 Liszki

Joanna Komorowska

012 280 53 06

sekretariat@szkolaczulow.pl

3.

Szkoła Podstawowa

im. Ojca Świętego Jana Pawła II

w Jeziorzanach

Jeziorzany 1

32-060 Liszki

Grażyna Granda

012 280 81 22

sp_jeziorzany@op.pl

4.

Szkoła Podstawowa Nr 1

im. Św. Józefa w Kaszowie

Kaszów 185

32-060 Liszki

Jolanta Karcz

012 280 60 21

sp1_kaszow@interia.pl

5.

Szkoła Podstawowa Nr 2

im. Św. Jadwigi Królowej

w Kaszowie

Kaszów 547

32-060 Liszki

Stanisława Buczek

p.o.

012 280 60 99

sp-jadwigi@wp.pl

6.

Szkoła Podstawowa

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kryspinowie

Kryspinów 356

32-060 Liszki

Stanisława Kruk

012 280 70 95

sp.kryspinow@op.pl

7.

Szkoła Podstawowa

im. św. Jana Kantego

w Liszkach

Liszki 457

32-060 Liszki

Danuta Kawula

012 280 63 55

szkola@spliszki.pl

8.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Morawicy

(Szkoła Podstawowa im. kpt. pil. M. Medweckiego w Morawicy +

Przedszkole w Morawicy)

Morawica 388

32-084 Morawica

Zbigniew Pawłowski

012 285 60 50

spmorawica@wp.pl

9.

Szkoła Podstawowa

im. Jana Długosza

w Piekarach

Piekary 100

32-060 Liszki

Maryla Małucha - Kapusta

012 280 62 21

sp_piekary@onet.eu

10.

Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego w Rącznej

Rączna 1

32-060 Liszki

Barbara Lelek

012 280 80 26

sp.raczna@interia.pl

11.

Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie

Cholerzyn 205

32-084 Morawica

Izabela Witkowska

p.o. dyrektora

012 280 52 19

mnikow@wp.pl

 

  

Przedszkkola:

PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE

Lp.

Nazwa jednostki, adres

Dyrektor

1

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W LISZKACH

KRYSTYNA MADEJ

2

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MAŁY OKSFORD W LISZKACH

LISZKI 517

KATARZYNA PIETRZYK

3

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE LEŚNA POLANA W RĄCZNEJ

RĄCZNA 581

BOGUSŁAWA SOBESTO

4

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE DOMEK MONTESSORI W LISZKACH

LISZKI 540

BOŻENA BORYCZKO

5

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MAŁA AKADEMIA – PRZEDSZKOLE JĘZYKOWO – ARTYSTYCZNE W LISZKACH

LISZKI 118

GRAŻYNA PIOTROWSKA

6

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ISKIERKA W KASZOWIE

KASZÓW 614

JOANNA REZMER

7

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE KUBUSIOWY ŚWIAT W MORAWICY

MORAWICA 182

IZABELA KURDZIEL – KĄCIK

MARIUSZ KĄCIK

8

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE KOCIE ŁAPKI

BARBARA BOJDA