background

Szkoły:

Lp.

Placówka

Adres

Dyrektor

kontakt

1.

Szkoła Podstawowa im. Św. Matki Teresy z Kalkuty w Cholerzynie

Cholerzyn 205

32-060 Liszki

Jolanta Lipiarz

012 280 60 49

spcholerzyn@eduliszki.pl

2.

Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie

Czułów 188

32-060 Liszki

Joanna Komorowska

012 280 53 06

spczulow@eduliszki.pl

3.

Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Jeziorzanach

Jeziorzany 1

32-060 Liszki

Grażyna Granda

012 280 81 22

spjeziorzany@eduliszki.pl

4.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Św. Józefa w Kaszowie

Kaszów 185

32-060 Liszki

Bożena Ludera

012 280 60 21

sp1kaszow@eduliszki.pl

5.

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Kaszowie

Kaszów 547

32-060 Liszki

Agata Witalec

012 280 60 99

sp2kaszow@eduliszki.pl

6.

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kryspinowie

Kryspinów 356

32-060 Liszki

Stanisława Kruk

012 280 70 95

spkryspinow@eduliszki.pl

7.

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Liszkach

Liszki

ul. Szkolna 50

32-060 Liszki

Danuta Kawula

012 280 63 55

spliszki@eduliszki.pl

8.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Morawicy (Szkoła Podstawowa im. kpt. pil. M. Medweckiego w Morawicy + Przedszkole w Morawicy)


Morawica 388

32-084 Morawica

Zbigniew Pawłowski

012 285 60 50

zspmorawica@eduliszki.pl

9.

Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Piekarach

Piekary 100

32-060 Liszki

Maryla Małucha - Kapusta

012 280 62 21

sppiekary@eduliszki.pl

10.

Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego w Rącznej

Rączna 1

32-060 Liszki

Agnieszka Klimek

012 280 80 26

spraczna@eduliszki.pl

11.

Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie

Mników 13

32-084 Morawica

Izabela Witkowska

012 280 52 19

spmnikow@eduliszki.pl

  

Przedszkola:

PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE

Lp.

Nazwa jednostki, adres

Dyrektor

1

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W LISZKACH

ul. Mały Rynek 3, Liszki

KRYSTYNA MADEJ

2

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MAŁY OKSFORD W LISZKACH

ul. Czernichowska 44, Liszki

KATARZYNA PIETRZYK

3

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE LEŚNA POLANA W RĄCZNEJ

Rączna 581

BOGUSŁAWA SOBESTO

4

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE DOMEK MONTESSORI W LISZKACH

ul. Czernichowska 9, Liszki

BOŻENA BORYCZKO

5

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MAŁA AKADEMIA – PRZEDSZKOLE JĘZYKOWO – ARTYSTYCZNE W LISZKACH

ul. Św. Jana Kantego 47, Liszki

GRAŻYNA PIOTROWSKA

6

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ISKIERKA W KASZOWIE

Kaszów 614

JOANNA REZMER

7

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE KUBUSIOWY ŚWIAT W MORAWICY

Morawica 182

IZABELA KURDZIEL-KĄCIK

8

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE KOCIE ŁAPKI

ul. Oświęcimska 27, Liszki

LIDIA WOJAS

9
NIEPUBLICZNY TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY PARASOLKA
Mników 483
MARIA SADOWSKA
10NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE PARASOLKA
Mników 492
MARIA SADOWSKA