background

Dodano: 18.09.2020

Po raz kolejny we wszystkich szkołach Gminy Liszki ogłoszono akcje zbierania nakrętek. Termin zbiórki: od 21 września 2020 r. do 12 lutego 2021 r.

Wzorem ubiegłego roku szkolnego po zakończeniu akcji każda szkoła, która uczestniczyła w zbiórce otrzyma od Wójta Gminy Liszki atrakcyjne nagrody. Nagrody będą dostosowane do ilości zebranych nakrętek w poszczególnych szkołach.

Celem konkursu jest:

  • zbiórka nakrętek dla chorych, POTRZEBUJĄCYCH dzieci,
  • propagowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży,
  • finansowanie leczenia, rehabilitacji, bądź specjalistycznego sprzętu medycznego dzieciom niepełnosprawnym.

Plakat