background

Każdy przedszkolak również może się wkręcić w pomaganie przez zbieranie!

Dodano: 22.09.2020

Wójt Gminy Liszki ogłasza akcje zbierania nakrętek również w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Liszki oraz w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Liszki. Termin zbiórki nakrętek: od 21 września 2020 r. do 12 lutego 2021 r.

Po zakończeniu akcji każdy oddział przedszkolny i przedszkole, które uczestniczyło w zbiórce otrzyma od Wójta Gminy Liszki atrakcyjne nagrody. Nagrody będą dostosowane do ilości zebranych nakrętek w poszczególnych oddziałach przedszkolnych i przedszkolu.

Celem konkursu jest:

  • zbiórka nakrętek dla chorych, POTRZEBUJĄCYCH dzieci,
  • propagowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży,
  • finansowanie leczenia, rehabilitacji, bądź specjalistycznego sprzętu medycznego dzieciom niepełnosprawnym.

Plakat