background

Nowy rok szkolny rozpoczyna się w szkołach Gminy Liszki zajęciami stacjonarnymi, w wymaganym reżimie sanitarnym.

Dodano: 31.08.2020

Tegoroczny powrót uczniów do szkoły to trudny oraz budzący obawy czas dla nas wszystkich. To wielkie wyzwanie dla dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców. Dyrektorzy szkół i pracownicy Urzędu Gminy podjęli wiele działań, które pozwolą na bezpieczny powrót uczniów do szkół. Zakupiono dostateczną ilość płynów do dezynfekcji, a także wszelkich innych środków zapewniających bezpieczeństwo sanitarne w szkołach.

Mimo podjętych działań, prosimy rodziców o wyrozumiałość i bieżące powtarzanie swoim dzieciom o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa. W celu zminimalizowania skutków rozprzestrzeniania się wirusa przypominamy o konieczności stosowania najważniejszych zasad takich jak: częste mycie i dezynfekcja rąk, zachowanie bezpiecznego dystansu 1,5 m; noszenie maseczek, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, osłanianie ust podczas kichania i kaszlu. Zwracajcie uwagę na zdrowie swoich pociech, a jeżeli mają niepokojące objawy choroby - niech pozostaną w domu. Prosimy również o kontaktowanie się z nauczycielami lub dyrekcją szkół wyłącznie internetowo lub telefonicznie.

Ze sposobem organizacji i rozpoczęcia roku szkolnego, a także sposobem funkcjonowania w reżimie sanitarnym poszczególnych szkół, rodzice uczniów mogą zapoznać się na stronach internetowych szkół, w sekretariatach oraz u wychowawców klas. Decyzję o wprowadzeniu innej formy nauczania, podejmuje dyrektor szkoły po uzyskaniu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz zgody organu prowadzącego.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi dodatkowymi informacjami, zaleceniami oraz wytycznymi opublikowanymi na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej www.men.gov.pl i Głównego Inspektora Sanitarnego www.gis.gov.pl:  


• Dobre praktyki w zakresie zdalnej edukacji – poradnik MEN

https://www.gov.pl/web/edukacj...

• Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 20 września

https://www.gov.pl/web/edukacj...

• Bezpieczny powrót do szkoły - prezentacja MEN.

• Działania MEN w zakresie organizacji roku szkolnego 2020/2021 w warunkach epidemii
https://www.gov.pl/web/edukacj... 

• Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

https://www.gov.pl/web/edukacj...

• Informacje ze strony MEN – wytyczne dla szkół i placówek 

https://www.gov.pl/web/edukacj...

• Aktualne wytyczne GIS dla dyrektorów przedszkoli
https://www.gov.pl/web/edukacj...

• Rozwiązania prawne potrzebne do organizacji pracy szkoły w czasie epidemii gotowe – minister podpisał rozporządzenia
https://www.gov.pl/web/edukacj...