background

PROJEKT "GMINA LISZKI JEŹDZI NA NARTACH"

Dodano: 23.12.2021

Gmina Liszki zaprasza uczniów szkół podstawowych z Gminy Liszki do udziału w projekcie „GMINA LISZKI JEŹDZI NA NARTACH” w okresie najbliższych ferii zimowych.


Projekt obejmuje organizację 5 kursów nauki jazdy na nartach (łącznie 20 godzin) dla 100 uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy Liszki, z klas IV-VIII, nieumiejących jeździć na nartach. W ramach projektu uczestnikom zostanie wypożyczony kompletny sprzęt narciarski, zakupione karnety, zapewniony transport na stok narciarski wraz z opieką oraz ubezpieczenie.

Projekt jest finansowany przez Gminę Liszki i jest całkowicie darmowy dla uczniów.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona w terminie od dnia 3 stycznia 2022 roku do dnia 5 stycznia 2022 roku. O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszenia.

Przystąpić do projektu mogą wyłącznie osoby, które w 2021 roku nie brały udziału w projekcie „Jeżdżę z głową”.

Kurs nauki jazdy na nartach będzie obejmował szkolenie w okresie ferii zimowych od 17 stycznia 2022 roku do dnia 30 stycznia 2022 roku, w wymiarze 20 godzin zajęć prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów licencjonowanej szkoły narciarstwa, na Stoku Narciarskim Czarny Groń, Rzyki – Praciaki. Wyjazdy odbywać się będą zgodnie z wcześniej ustalonymi harmonogramami, które zostaną przekazane do poszczególnych szkół, do których uczęszczają uczniowie objęci projektem oraz do opiekunów.

Projekt to szansa dla rozwoju sportowych talentów, a także popularyzacja dobrego nawyku jazdy w kasku oraz upowszechniania kultury fizycznej.


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Gmina Liszki Jeździ na nartach"

Załączniki do regulaminu:

1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie "Gmina Liszki jeździ na nartach"

2. Oświadczenie uczestnika projektu "Gmina Liszki jeździ na nartach" o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

3. Oświadczenie uczestnika projektu "Gmina Liszki jeździ na nartach"o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku

4. Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego uczestnika projektu "Gmina Liszki jeździ na nartach" o braku przeciwskazań do nauki jazdy na nartach

5. Usprawiedliwienie nieobecności uczestnika projektu "Gmina Liszki Jeździ na nartach"

6. Oświadczenie o rezygnacji uczestnika projektu z udziału w projekcie "Gmina Liszki Jeździ na nartach"