background

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Liszki, na rok szkolny 2021/2022

Dodano: 29.01.2021

Wójt Gminy Liszki podaje do publicznej wiadomości:

  • terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Liszki na rok szkolny 2021/2022, określone Zarządzeniem Nr SA.0050.14.2021 Wójta Gminy Liszki z dnia 29 stycznia 2021 r.w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Liszki, na rok szkolny 2021/2022;
  • kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas pierwszych szkół podstawowych oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, określone:
  • Wzór wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Liszki, określony Zarządzeniem nr SA.0050.12.2021 Wójta Gminy Liszki, z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Liszki.
  • Wzór zgłoszenia dziecka do pierwszej klasy (dla dzieci z obwodu szkoły) w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Liszki, określony Zarządzeniem nr nr SA.0050.13.2021 Wójta Gminy Liszki, z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia dziecka do pierwszej klasy (dla dzieci z obwodu szkoły) w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Liszki.

·         uchwałą Nr XLII/476/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Liszki, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;

·         uchwałą Nr XVI/201/2020 Rady Gminy Liszki z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów i liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Liszki dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

     Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego można uzyskać w przedszkolu i każdej szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Liszki. 

Załączniki:

 

Liszki, dnia 29 stycznia 2021 r.