background

​Szkoła Podstawowa nr 1 im. Świętego Józefa w Kaszowie to pierwsza szkoła w gminie Liszki, która przystąpiła do realizacji projektów w ramach programu Erasmus+

Dodano: 16.03.2023

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Świętego Józefa w Kaszowie to pierwsza szkoła w gminie Liszki, która przystąpiła do realizacji projektów w ramach programu Erasmus+ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W 2020 roku, po uzyskaniu akceptacji Polskiej Agencji Narodowej, kaszowska Jedynka znalazła się w gronie szkół, które rozpoczęły współpracę międzynarodową i realizację dwóch projektów.  Tytuł jednego z ich to „Kindness against cyberbullying”, a uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Józefa w Kaszowie współtworzą go z rówieśnikami z innych państw europejskich. Odwiedzili już Włochy, Litwę i Rumunię,  a w maju dotrą do Turcji. Podróżując do innych krajów, realizują projekt i omawiają zagadnienia związane z cyberprzemocą. Głównym koordynatorem działań jest szkoła z Włoch, a polskim – pani Bożena Ludera.

Od poniedziałku 6 marca 2023 r. kaszowscy uczniowie gościli w swoich domach i szkole kolegów, koleżanki oraz ich opiekunów z wyżej wymienionych krajów. To już czwarte wspólne spotkanie. Uczestnicy przez cały tydzień prowadzili zajęcia programu Erasmus + i wymieniali się doświadczeniami w tym zakresie. 

Uczniowie pracowali w grupach, w zespołach międzynarodowych. Przeprowadzili liczne odczyty, zabawy, konkursy, quizy, rozwiązywali problemy, prezentowali swoje prace, dyskutowali. Poznawali także naszą małą ojczyznę i jej okolice, odmienność kulturową, a nade wszystko integrowali się i rozwijali umiejętność posługiwania się językiem angielskim. 

Podczas licznych wycieczek odwiedzili Kraków, Wieliczkę, Tyniec oraz Muzeum Pamięci Auschwitz – Birkenau. Na folkowym wieczorze mieli okazję poznać krakowskie tradycje, a dzięki zaangażowaniu zespołu Ziemia Lisiecka – zobaczyć na żywo krakowskie tańce, posłuchać pieśni naszego regionu i nauczyć się podstawowych kroków krakowiaka.

 Międzynarodowa współpraca uczniów, nauczycieli i opiekunów wykazała, że skutecznie chcą oni zmniejszyć ryzyko przemocy w sieci oraz dążą do osiągnięcia tego celu. W dobie dynamicznie rozwijającego się świata i techniki cyberprzemoc stała się problemem, który młodzież dostrzega i chce niwelować. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli naszym uczniom w realizacji projektu. Wójtowi Gminy Liszki – panu Pawłowi Misiowi, pani Annie Maślance i pani Annie Bijak - przedstawicielom GZEAS-u, rodzicom za opiekę i wsparcie, nauczycielom zaangażowanym w organizację, Kołu Gospodyń Wiejskich za użyczenie sali OSP oraz zespołowi Ziemia Lisiecka.

 

Po tygodniu pełnym wrażeń i chwili odpoczynku, kaszowscy uczniowie już przygotowują się do powitania kolejnej grupy uczniów i opiekunów w ramach realizacji drugiego projektu.

Do zobaczenia wkrótce!

 

Katarzyna Kowalik, Bożena Ludera