background

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 13 października 2022 r. odbyło się uroczyste spotkanie z dyrektorami szkół i nauczycielami Gminy Liszki

Dodano: 14.10.2022

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 13 października 2022 r. odbyło się uroczyste spotkanie z dyrektorami szkół i nauczycielami Gminy Liszki. W uroczystości udział wzięli wójt Gminy Liszki Paweł Miś, Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Gminy Liszki Marek Buczek, Skarbnik Gminy Liszki Józefa Urban, a także Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Liszkach Anna Maślanka wraz z pracownikami.

 

Na początku spotkania wójt Gminy Liszki Paweł Miś wraz z Dyrektor GZEAS w Liszkach Anną Maślanką złożyli najlepsze życzenia oraz podziękowania nauczycielom, pedagogom i wszystkim pracownikom oświaty, w tym również administracji i obsługi, którzy na co dzień dbają o edukację i wychowanie młodego pokolenia Polaków. Podziękowano za trud i zaangażowanie, z jakim dyrektorzy oraz nauczyciele codziennie wykonują swoją pracę. Podkreślono, że ostatnie lata, kiedy musieliśmy zmierzyć się najpierw z pandemią koronawirusa, zamknięciem szkół, wprowadzeniem zdalnego nauczania, a następnie z okrutną wojną na Ukrainie, która spowodowała przybycie do naszej społeczności i szkół obywateli Ukrainy nie były łatwe. Wyrażono słowa wdzięczności za otwarte serca dla ukraińskich uczniów i objęcie ich opieką. Podziękowano również za pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, którym grono pedagogiczne dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu pomaga w pokonywaniu wielu trudności i przełamywaniu barier. Pogratulowano nauczycielom zdobywania awansów zawodowych, licznych sukcesów uczniów w konkursach szkolnych oraz osiągania wysokich wyników nauczania, co bezpośrednio wpływa na sukces Gminy.

 

Następnie dyrektorom i nauczycielom wręczono nagrody przyznane przez Wójta Gminy Liszki. Spotkanie było również okazją do wspólnego poczęstunku oraz rozmów. Wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi szkół jeszcze raz życzymy dużo inspiracji, motywacji, a przede wszystkim siły do podejmowania kolejnych wyzwań oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.